Naše firma byla založena v roce 1992 pod názvem ELEKTRO-SERVIS v.o.s. a

od té doby poskytuje komplexní činnost v oblasti silnoproudé elektrotechniky. V roce 2002 jsme založili novou společnost ELEKTRO-SERVIS mont s.r.o., která ve stejném složení a stejným druhem podnikání navazuje na činnost původní firmy. Naše firma poskytuje projektovou, montážní, poradenskou a revizní činnost do i nad 1000V třídy A i B v oboru elektro, hromosvody, zajišťování a provádění zkoušek z vyhl.50/78 sb. a školící činnost. Od roku 1993 jsme spolupracující firmou s PRE a.s. Další, jak doufáme zárukou kvality je naše členství v Hospodářské komoře, ČKAIT a spolkové členství v ESČ (Elektrotechnický svaz český). Také bychom rádi uvedli, že naše firma je pojištěná i na odpovědnost.

Uvádíme některé naše zakázky revizí, které realizujeme nebo jsme realizovali.

-cca 1200 revizí nových trafostanic a spínacích stanic od roku 2009 do této doby ve firmě Betonbau s.r.o.

-Revize nové TS ve spojovacím objektu pod terminálem na Letišti Praha a.s. pro firmu Com-Pakt Energy a.s. v roce 2014

-Pravidelná revize TS PM_0757, Plzeň, Hotel Angelo pro Computer System Praha spol. s r.o. v roce 2014

-Pravidelná revize TS 8793, Praha 5, Anděl Investment Praha a TS 3422, Hotel Le Palais Praha pro Computer System Praha spol. s r.o. v roce 2013

-Výchozí revize trafostanice RS 9330 v objektu VZLÚ, Praha 9 v roce 2013 pro firmu Com-Pakt Energy a.s.

-Pravidelná revize TS PZ 7145 objektu Pivovarský dvůr Dolní Břežany pro Dark Sky s.r.o. v roce 2013

-Desítky výchozích revizí nových TS a RS ročně pro firmu Com-Pakt Energy a.s.

-Výchozí revize TS v AGC Flat Glass Czech a.s., Teplice pro COFELY a.s v roce 2013

-Výchozí revize TS 8287 v Soukenické ul. Praha 1 pro N W D C Company spol. s.r.o. v roce 2012

-Pravidelná revize TS 8212 hotelu Embassy, Praha 1 pro PHL- Petrská s.r.o. v roce 2012

-Výchozí revize TS 7144 v ČF Rudolfínum, Praha 1 pro První-Elektro a.s. v roce 2012

-Výchozí revize VVN pole 220kV v rozvodně ACTHERM, Chomutov pro První-Elektro. a.s. v roce 2012

-Výchozí revize VOTS RS 9180, Pražské vodovody a kanalizace, Praha 5, Slivenec pro FABRICOM CZ a.s v roce 2012

-Výchozí a pravidelná revize trafostanic FVE Velký Třebešov pro Next Invest s.r.o. v roce 2010, 2012, 2013

-Výchozí revize pokládky VVN kabelů vč. lanových svodů Jablonec Jih - nová TR 110/22kV pro Com-Pakt Invest, a.s. v roce 2012

-Výchozí revize pokládky VVN kabelů 110kV při rekonstrukci rozvodny Přeštice pro Com-Pakt Invest, a.s. v roce 2012

-Výchozí revize trafostanice TS 7034 v objektu VZLÚ, Praha 9 v roce 2012 pro firmu První-Elektro a.s.

-Pravidelná revize trafostanic FVE VGP, Praha 20, Horní Počernice pro Enfinity 22 s.r.o. v roce 2011

-Desítky výchozích revizí nových TS a RS ročně pro firmu První-Elektro a.s.

-Výchozí revize TS 8623, Pražské vodovody a kanalizace, Praha - Lhotka pro FABRICOM CZ a.s v roce 2011

-Výchozí revize VOTS 7871, VŠCHT, Praha 6 pro FABRICOM CZ a.s v roce 2011

-Výchozí revize trafostanic FVE VGP, Praha 20, Horní Počernice pro První-Elektro a.s. v roce 2010

-Pravidelná revize VOTS 5204 v Praze 3 pro Narex Consult a.s. v roce 2011

-Pravidelné revize trafostanic v objektu VZLÚ, Praha 9 v roce 2010 a 2011

-Pravidelná revize TS 5289 v Praze 2 pro Finanční Ředitelství v Praze v roce 2010

-Revize nových TS na Letišti Praha a.s. pro firmu První-Elektro a.s. v roce 2009

Součástí výčtu některých revizí nejsou naše revize nízkého napětí, například revizí domů, bytů, rodinných domů, průmyslových hal, kolektorů, hromosvodů a dalších instalací.

Jako spolupracující partner PRE máme možnost vstupovat a provádět montáže v neměřených a zaplombovaných částí PRE.

Některé naše významnější montážní zakázky, které jsme realizovali:

Těšíme se na další spolupráci

S pozdravem Zdeněk Schenk